Nivel-2 Pilon-1 POST Evaluare

Dragă participant la programul de formare,

În această secțiune vei completa chestionarul de auto-evaluare POST Nivel 2 care îți dezvăluie dacă ai atins nivelul de competențe cerut pentru Nivelul 2, în ceea ce privește Pilonul 1 - Înțelegerea Conținutului Textelor. Urmează un set de întrebari ale căror răspunsuri vor indica dacă te situezi la Nivelul 2.

În funcție de scorul obținut și de instruțiunile primite, ai libertatea de a exersa în continuare programul pentru Nivelul 2 sau chiar de a relua Nivelul 1, pentru a te dezvolta și mai mult.

Rezultatele îți vor fi dezvăluite doar ție și echipei proiectului self-Learn, care va le păstra cu cea mai mare confidențialitate, fără a le împărtăși cu terțe părți. Aceeași strictețe privind securitatea datelor privește și informațiile legate de nume și adresa de e-mail.

Te rugăm să te asiguri că ai răspuns la TOATE întrebările și că ai completat TOATE câmpurile obligatorii, în caz contrar, nu vei putea primi un răspuns.

Îți mulțumim pentru participare!

Echipa proiectului self-Learn


1. Există două concepte care sunt în mod constant confundate în operațiunile de zbor: Siguranță și Securitate. Siguranța zborului se referă la executarea unui zbor dintr-un punct în altul fără a întâmpina vreun accident sau eveniment riscant, fără pierderi de vieți și bunuri. Securitatea zborului, pe de altă parte, descrie îndeplinirea zborului într-un mod în care pasagerii sunt protejați de amenințări fizice, cibernetice și de orice fel, fără ca pasagerii sau bagajele acestora să aibă de suferit. Siguranța zborului depinde de proceduri și echipamentele de navigație, în special de operatorii aerieni și furnizorii de servicii de navigație aeriană. Securitatea, pe de altă parte, este gestionată de forțele de ordine și de personalul din aeroporturi.
Care dintre următoarele enunțuri reprezintă siguranța zborului?

a) Siguranța zborului se referă la efectuarea zborului dintr-un punct în altul fără amenințări fizice, cibernetice și de tot felul
b) Siguranța zborului se referă la efectuarea unui zbor dintr-un punct în altul fără pierderi de vieți și bunuri
c) Siguranța zborului se referă la condițiile de securitate gestionate forțele de ordine și de personalul din aeroporturi
d) Siguranța zborului înseamnă prevenirea actelor teroriste care pun în pericol securitatea

2. Care dintre pașii următori nu este inclus în metoda SICAR?

a) Studierea
b) Adresarea de întrebri
c) Lecturarea
d) Relaxarea

3. Care pas din metoda SICAR implică rezumarea a ceea ce ați citit și notarea punctelor importante după fiecare capitol?

a) Studierea
b) Adresarea de întrebri
c) Amintirea
d) Lecturarea

4. Întrucât social media este o inovație relativ recentă, nu există suficiente cercetări disponibile pentru a stabili efectele pe termen lung ale acesteia, fie că sunt pozitive sau negative. Cu toate acestea, mai multe studii au raportat că utilizarea excesivă a rețelelor sociale poate fi o cauză probabilă a creșterii nivelului de depresie, anxietate, singurătate și suicid.
Care dintre următoarele este titlul cel mai potrivit pentru paragraful de mai sus?

a) Beneficiile rețelelor sociale
b) Evoluții actuale în rețelele sociale
c) Care este impactul rețelelor sociale?
d) Tehnologii de social media

5. Pentru a se adapta la o societate în schimbare, care a devenit din ce în ce mai mobilă, multiculturală și digitală, toată lumea de astăzi trebuie să fie mai bine echipată cu cunoștințele, abilitățile și competențele mereu într-o continuă dinamică.
Care este ideea principală a paragrafului de mai sus?

a) Progresele, în actualele condiții sociale, sunt în continuă evoluție
b) Încrederea oamenilor într-o societate dinamică are o valoare semnificativă
c) Pe măsură ce societatea noastră progresează, asistăm la o creștere a mobilității, a diversității culturale și a digitalizării
d) Este important ca indivizii să dobândească abilitățile necesare pentru a se adapta la o societate în continuă schimbare

6. Pandemia COVID19 a evidențiat importanța educației în promovarea lipsei de oportunități reduse de redresare și recuperare lentă a tuturor persoanelor.
În enunțul de mai sus sunt două expresii care perturbă fluxul textului. Care dintre următoarele opțiuni includ aceste expresii?

a) Lipsă de oportunități - recuperare lentă
b) Pandemia COVID19 - redresare și recuperare
c) Importanța educației - promovarea
d) A evidenţiat importanța - redresare și recuperare

7. Datorită distribuirii ... a veniturilor, doar o mică parte din oameni au posibilitatea de a consuma mai mult decât ceea ce este .... În schimb, mulți alții nu sunt în măsură să-și satisfacă nici măcar nevoile de bază.
Care sunt cele mai potrivite cuvinte din lista ce urmează, pentru a completa logic paragraful de mai sus?

a) Complete - inutil
b) Stabilite - recunoscut
c) Inegale - necesar
d) Stabilite - consumă

8. În definiția elementară, inflația se referă la creșterea generală și constantă a prețurilor bunurilor și serviciilor utilizate pe scară largă, în viața de zi cu zi. Creșterea prețurilor, conform acestei definiții, este continuă și se simte. Din acest motiv, ar trebui să fim fericiți în fiecare zi. O creștere singulară a prețului nu indică o modificare a ratei inflației.
Care dintre afirmațiile de nu se potrivește în context?

a) În definiția elementară, inflația se referă la creșterea generală și constantă a prețurilor bunurilor și serviciilor utilizate pe scară largă, în viața de zi cu zi
b) Din acest motiv, ar trebui să fim fericiți în fiecare zi
c) Creșterea prețurilor, conform acestei definiții, este continuă și se simte
d) O creștere singulară a prețului nu indică o modificare a ratei inflației

9. Reguli de scriere a corespondenței:
1. Enunțați motivul pentru care ați redactat corespondența.
2. Fiți concis; menționați doar detaliile necesare.
3. Precizați ce anexe ați atașat la emailul dvs.
4. Prezentați-vă (dacă este necesar) în primul paragraf.
5. Descrieți, pe scurt subiectul corespondenței.
Ordinea regulilor de scriere a e-mailurilor este dată incorect mai sus. Care dintre următoarele este opțiunea corectă?

a) 5-4-2-3-1
b) 1-2-3-4-5
c) 5-4-1-2-3
d) 3-4-2-1-5

10. Atunci când facem cumpărături online, ar trebui să fim atenți la anumite aspecte. De exemplu, ar trebui să cumpărăm de pe site-uri cunoscute, pe care toată lumea le folosește frecvent, mai degrabă decât de pe site-uri de cumpărături mai puțin cunoscute. În plus, ar trebui să fim atenți dacă că în linia de adrese a site-ului de unde facem cumpărături online este scris „https”. Nu în ultimul rând, este recomandat să utilizăm aplicații care necesită introducerea unei parole pe telefon atunci când efectuăm plăți cu cardul.
Ținând cont de cele descrise mai sus, puteți determina care dintre enunțurile de mai jos nu este validă?

a) A. Când facem cumpărături online, este important să fim atenți la condițiile de securitate ale adresei site-ului web
b) Este recomandabil să acordăm prioritate utilizării site-urilor web consacrate și de încredere
c) Este important să fim atenți la datele de expirare ale produselor pe care le achiziționăm
d) La efectuarea plăților cu cardul de credit, se recomandă utilizarea aplicațiilor care necesită introducerea unei parole pe telefon

Trimiteți-mi rezultatele la coordonatele de mai jos:
Numele utilizatorului:: (obligatoriu)
Adresa de e-mail:

Câte urechi are un animal obișnuit? (de exemplu: 3)

Calendar self-Learn

Cum ati aflet de noi?

Cum ați aflat de noi?