Taso-2 pilari-1 POST ennakkotesti

Hyvä osallistuja,

Olet täällä täyttämässä itsearviointitehtävää 2-tasoa varten: jotta voit arvioida ja nähdä/varmentaa, oletko saavuttanut 2-tason taidot Pilarissa 1 - Luetun Ymmärtäminen. Seuraavassa on kysymyksiä, joiden avulla voit arvioida omaa osaamistasi ja tarkistaa, oletko jo tasolla 2.

Tuloksestasi ja siihen liittyvistä neuvoistamme riippumatta voit aina toistaa 2-tason koulutuksen tai jopa palata 1-tason koulutukseen parantaaksesi taitojasi entisestään.

Tulokset ilmoitetaan vain sinulle ja self-Learn-projektiryhmälle, joka säilyttää kaikki nimi- ja sähköpostiosoitetiedot ja tulokset ehdottoman luottamuksellisesti eikä koskaan jaa niitä kolmansille osapuolille.

Varmista, että olet vastannut KAIKKIIN kysymyksiin ja täyttänyt KAIKKI pakolliset kentät, muuten et voi saada vastausta.

Kiitos osallistumisestasi!

self-Learn-hankkeen tiimi


1. Lentotoiminnassa sekoitetaan jatkuvasti kahta käsitettä: Lentoturvallisuus ja turvajärjestelyt. Lentoturvallisuudella tarkoitetaan lennon suorittamista pisteestä toiseen ilman onnettomuuksia tai vaaratilanteita, ilman ihmishenkien ja omaisuuden menetyksiä. Lentotoiminnan turvajärjestelyillä puolestaan tarkoitetaan lennon toteuttamista siten, että se on suojattu fyysisiltä, kyber- ja kaikenlaisilta uhkilta ja että rahdille ja matkustajille ei aiheudu vahinkoa. Turvallisuus riippuu henkilöstöstä, menettelyistä ja laitteista, erityisesti lentoliikenteen harjoittajista ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoajista. Turvajärjestelyistä puolestaan huolehtivat organisaatiot, kuten lainvalvontaviranomaiset ja lentoasemat.
Mikä seuraavista edustaa lentoturvallisuutta?

a) Sillä tarkoitetaan lennon suorittamista tavalla, joka on suojattu fyysisiltä, kyber- ja kaikenlaisilta uhkilta
b) Sillä tarkoitetaan lennon suorittamista paikasta toiseen ilman ihmishenkien ja omaisuuden menetystä
c) Viittaa sellaisiin tilanteisiin, joita järjestöt, kuten lainvalvontaviranomaiset ja lentoasemat, käsittelevät
d) It means the prevention of terrorist acts that endanger security

2. Mikä vaihe ei sisälly SQ3R-menetelmään?

a) Tutkimus
b) Kysymykset
c) Lukeminen
d) Rentoutuminen

3. Mihin SQ3R-menetelmän vaiheeseen kuuluu lukemiesi asioiden tiivistäminen ja tärkeiden kohtien muistiin merkitseminen jokaisen luvun jälkeen?

a) Tutkimus
b) Kysymys
c) Mieleen palautus
d) Lukeminen

4. Koska sosiaalinen media on suhteellisen uusi innovaatio, ei ole saatavilla riittävästi tutkimusta sen pitkän aikavälin vaikutuksista, olivatpa ne positiivisia tai negatiivisia. Useat tutkimukset ovat kuitenkin raportoineet, että sosiaalisen median liiallinen käyttö voi lisätä masennuksen, ahdistuksen, yksinäisyyden ja itsensä vahingoittamisen todennäköisyyttä.
Mikä seuraavista on sopivin otsikko yllä olevalle kappaleelle?

a) Sosiaalisen median hyödyt
b) Sosiaalisen median kehittyminen nykyään
c) Mitkä ovat sosiaalisen median vaikutukset?
d) Sosiaalisessa mediassa käytettävä teknologia

5. Sopeutuakseen muuttuvaan yhteiskuntaan, joka on muuttunut yhä liikkuvammaksi, monikulttuurisemmaksi ja digitaalisemmaksi, jokaisella on nykyään oltava entistä paremmat dynaamisesti vaadittavat tiedot, taidot ja pätevyydet.
Mikä on yllä olevan kappaleen keskeinen sisältö?

a) Yhteiskunnallisten olosuhteiden kehitys kehittyy jatkuvasti
b) Ihmisten luottamuksella on dynaamisessa yhteiskunnassa merkittävä arvo
c) Yhteiskuntamme kehittyessä liikkuvuus, kulttuurinen monimuotoisuus ja digitalisaatio lisääntyvät
d) On tärkeää, että yksilöt hankkivat itselleen tarvittavia taitoja sopeutuakseen jatkuvasti muuttuvaan yhteiskuntaan

6. COVID-19-pandemia on tuonut esiin koulutuksen merkityksen kaikkien mahdollisuuksien puuttumisen edistämisessä ja hitaan toipumisen varmistamisessa.
Edellä on kaksi sanaa, jotka häiritsevät tekstin kulkua. Mitkä seuraavista vaihtoehdoista ovat näitä sanoja, jotka aiheuttavat yllä olevan kappaleen vääristymisen?

a) Puuttuminen – hidas
b) Pandemia - toipuminen
c) Merkitys - koulutus
d) Tuonut esiin - varmistanut

7. Tulojen .....jakauman vuoksi vain pienellä osalla ihmisistä on mahdollisuus kuluttaa enemmän kuin mitä------- on. Sen sijaan monet muut eivät pysty täyttämään edes perustarpeitaan.
Mitkä ovat vastaavasti sopivimmat sanat, joilla yllä oleva kappale voidaan täydentää loogisesti?

a) Täysin - tarpeeton
b) Järjestää - tunnistaa
c) Epätasainen - välttämätön
d) Tasainen - kuluttaa

8. Perusmääritelmän mukaan inflaatiolla tarkoitetaan jokapäiväisessä elämässä laajasti käytettyjen tavaroiden ja palveluiden hintojen yleistä nousua. Tässä käsitteessä ilmaistu hintojen nousu on jatkuvaa ja tuntuvaa. Tästä syystä meidän tulisi tarkkailla elämäämme liittyvää onnellisuutta. Kertaluonteiset hinnankorotukset eivät osoita inflaation muutosta.
Mikä yllä oleva väitteistä katkaisee kappaleen semanttisen eheyden?

a) Perusmääritelmän mukaan inflaatiolla tarkoitetaan jokapäiväisessä elämässä yleisesti käytettyjen tavaroiden ja palveluiden hintojen yleistä nousua
b) Tästä syystä meidän tulisi tarkkailla onnellisuuttamme elämässä
c) Tässä käsitteessä ilmaistu hinnannousu on jatkuvaa ja tuntuvaa
d) Kertaluonteiset hinnankorotukset eivät osoita inflaatiovauhdin muutosta

9. Kirjeen kirjoittamisen säännöt:
1. Ilmoita syy kirjoitukseesi; kirjoita aihe.
2. Ole ytimekäs; mainitse vain välttämättömät yksityiskohdat.
3. Ilmoita mahdolliset sähköpostin liitteet.
4. Esittele itsesi (tarvittaessa) ensimmäisessä kappaleessa.
5. Määritä lyhyt mutta kuvaava aihe.
Sähköpostin kirjoittamista koskevien sääntöjen järjestys on esitetty edellä virheellisesti. Mikä seuraavista on oikea vaihtoehto?

a) 5-4-2-3-1
b) 1-2-3-4-5
c) 5-4-1-2-3
d) 3-4-2-1-5

10. Meidän on kiinnitettävä huomiota joihinkin seikkoihin, kun teemme ostoksia verkossa. Meidän pitäisi esimerkiksi tehdä ostoksia tunnetuilta sivustoilta, joita kaikki käyttävät usein, eikä vähemmän tunnetuilta ostosivustoilta. Lisäksi meidän pitäisi kiinnittää huomiota ostosivuston osoiteriviin, jolla teemme etäostoksia, että siellä lukee "https" (https = https). Lisäksi kannattaa käyttää sovelluksia, jotka vaativat salasanan syöttämistä puhelimeen luottokorttimaksuja tehdessä.
Pystytkö päättelemään, mikä vaihtoehto ei ole pätevä johtopäätös annetun kappaleen perusteella?

a) Kun teemme verkko-ostoksia, on tärkeää olla tietoinen verkkosivuston osoiterivistä
b) On suositeltavaa käyttää ensisijaisesti vakiintuneita ja luotettavia verkkosivustoja
c) On tärkeää pitää mielessä ostamiemme tuotteiden viimeinen käyttöpäivä
d) Luottokorttimaksuja suoritettaessa on suositeltavaa käyttää sovelluksia, jotka edellyttävät salasanan syöttämistä puhelimeen

Send Results to below Coordinates:
Name: (required)
Email:

Kuinka monta korvaa tyypillisellä eläimellä on? (esim.: 3)

Itseopiskelu kalenteri

Miten löysit meihin?

Miten löysit meihin?