Vitajte na portáli projektu self-Learn!

101086874 - self-Learn - Mobilný self-Learn nástroj je zameraný na zlepšenie gramotnosti dospelých - ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD - ERASMUS-LS

self-Learn má byť inovatívnym, rozšíriteľným a expanzívnym mobilným nástrojom, ktorý umožní sebaurčenie úrovne gramotnosti/negramotnosti dospelých (úroveň ich nízkej kvalifikácie) a ponúkne im zvýšenie kvalifikácie na ďalšiu úroveň a potom im poskytne mechanizmus sebahodnotenia, ktorého cieľom je zhodnotiť ich vlastné vnímanie s cieľom vidieť výsledky ich úsilia o zvyšovanie kvalifikácie a súčasne aj mieru ich sebarozvoja.

Po kompletizácii vývoja nástroja bude nasledovať fáza testovania prostredníctvom zabudovaných hodnotení vnímania spolu s elektronickou spätnou väzbou a v praxi využitím mechanizmu hybridnej spätnej väzby. Kompletný systém spätnej väzby bude užitočný pri zbere názorov nielen od koncových používateľov; ale aj od poskytovateľov vzdelávania pre dospelých, od zainteresovaných strán, od tvorcov politík a od ostatných, ktorí sa stretli s myšlienkou self-Learn a jej nástrojom.

Mobilný nástroj self-Learn zameraný na zlepšenie gramotnosti dospelých (self-Learn) má za cieľ podporiť zlepšenie základných zručností dospelých s nízkou kvalifikáciou prostredníctvom zavedením aplikácie pre Android s jednoduchým a flexibilným prístupom. Systém sa snaží o prvotné sebahodnotenie pre príhodnú ponuku obsahu a konečného hodnotenia na zmeranie pokroku konečných užívateľov; napokon realizuje hlavný cieľ „cesty zvyšovania zručností“ s tromi vloženými krokmi.

Nástroj ponúka zvýšenie gramotnosti v troch paralelných kompetenciách; čítanie s porozumením, numerická gramotnosť a digitálna gramotnosť. Nástroj sa bude ďalej zameriavať na sprievodcov/mentorov, ktorí sú blízkymi rodinnými príslušníkmi nízkokvalifikovaných dospelých, tým, že im ponúkne návod ako pomôcť pri učení sa dospelým s nízkou kvalifikáciou tak, aby sa zvýšila efektívnosť celého systému.

Po vývoji obsahu a aplikácie budú nasledovať skúšobné kolá na meranie výkonu nástroja, relatívneho prístupu a systému. Cieľom projektu je trénovať a overovať poznatky dospelých s nízkou kvalifikáciou a získavať spätnú väzbu a hodnotiť dátami získaných od zainteresovaných strán budúce rozšírenia. Poskytovatelia školení pre dospelých preto patria medzi subjekty, ktoré majú veľký úžitok zo self-Learn systému. Keďže self-Learn je navrhnutý ako rozšíriteľný a expanzívny nástroj pre digitálny život budúcnosti, jeho vplyv sa bude ďalej rozširovať na rôzne aspekty vzdelávania dospelých a digitálneho vzdelávania v širšom zmysle.

self-Learn Kalendár

Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?

Novinky a Tipy

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ZAPOJENIE SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU: INTEGRÁCIA ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN VRÁTANE MIGRANTOV

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom...

11.júl.2024