Bine ați venit pe portalul proiectului self-Learn

101086874 - self-Learn - Instrument mobil de auto-învățare care vizează îmbunătățirea alfabetizării adulților - ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD - ERASMUS-LS

self-Learn este conceput ca un instrument mobil inovator și extensibil care permite autodeterminarea gradului de alfabetizare/analfabetizare a adulților (nivelul de slabă calificare a acestora) și care le oferă posibilitatea de a se perfecționa la nivelul următor și, în final, le oferă un mecanism de autoevaluare care vizează evaluarea percepției lor pentru a vedea rezultatele eforturilor lor de perfecționare și, în paralel, rata de autodezvoltare.

Dezvoltarea instrumentului complet va fi urmată de faza de testare, atât prin intermediul evaluărilor de percepție încorporate împreună cu e-feedback, cât și pe teren, utilizând mecanismul hibrid de feedback. Sistemul complet de feedback va fi util pentru a colecta opinii nu numai de la utilizatorii finali, ci și de la furnizorii de educație a adulților, părțile interesate, factorii de decizie politică și de la toți cei care vor avea cunoștință de ideea de auto-învățare și de instrument.

Instrumentul mobil de autoînvățare care vizează îmbunătățirea alfabetizării adulților (self-Learn) își propune să sprijine îmbunătățirea competențelor de bază ale adulților slab calificați prin intermediul unei aplicații Android pentru un acces ușor și flexibil. Sistemul vizează o autoevaluare prealabilă pentru o ofertă de conținut convenabilă și o evaluare finală pentru măsurarea progresului utilizatorilor finali; în cele din urmă, realizează obiectivul principal al "căilor de perfecționare" cu trei etape succesive.

Instrumentul oferă o îmbunătățire a alfabetizării în trei competențe paralele: înțelegerea textului citit, alfabetizarea numerică și alfabetizarea digitală. Instrumentul va viza în continuare ghizii/mentorii care sunt membri apropiați ai familiilor adulților slab calificați, oferindu-le orientări pentru a sprijini eforturile de învățare ale adulților slab calificați, în vederea creșterii eficienței sistemului în ansamblu.

Dezvoltarea conținutului și a aplicației va fi urmată de teste pe teren pentru măsurarea performanței instrumentului, relativ a abordării și a sistemului. Proiectul vizează formarea și validarea învățării adulților slab calificați și colectarea de feedback și evaluare din partea părților interesate pentru determinarea viitoarelor dezvoltări. Prin urmare, furnizorii de formare a adulților se numără printre organismele care beneficiază foarte mult de pe urma sistemului Self-Learn. Deoarece self-Learn este conceput pentru a fi un instrument care poate fi dezvoltat și extins pentru viața digitală a viitorului, impactul său se va extinde în continuare la diferite aspecte ale învățării adulților și ale educației digitale într-un sens mai larg.

Calendar self-Learn

Cum ati aflet de noi?

Cum ati aflet de noi?

Știri și Sfaturi