Konsepti - Miksi mobiilioppiminen?

Perusteena on Internetin käytön räjähdysmäinen kasvu EU-maissa riippumatta siitä, mitä laitetta (pöytätietokone, kannettava tietokone, kannettava tietokone, kannettava tietokone tai tabletti, älypuhelin, pelikonsoli tai e-kirjanlukija) tai minkälaista yhteyttä käytetään. Kun nyky-yhteiskunnassa käytetään runsaasti mobiililaitteita, kuten älypuhelimia ja tabletteja, myös internetin käyttötiheys on kasvanut räjähdysmäisesti.

Vaikka sitä käytettiin alun perin tiedonvaihtoon (usein työympäristössä), Internetin välityksellä tapahtuva toiminta on kehittynyt nopeasti. Esimerkiksi kaupallisesti menestyksekkäiden sovelluskauppojen tai suoratoistopalvelujen käynnistämisestä on kulunut vain hieman yli kymmenen vuotta, ja yli kolme neljäsosaa kaikista EU:n aikuisista käytti internetiä päivittäin, kuten vuoden 2020 alussa ilmoitettiin; Vuonna 2019 noin 77 prosenttia EU-27:n aikuisväestöstä ilmoitti käyttäneensä internetiä päivittäin kolmen kuukauden aikana; sama luku oli 3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2018 ja 31 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kymmenen vuotta aiemmin (46 prosenttia vuonna 2009). Vuonna 2021 neljä viidesosaa (80 %) EU:n kansalaisista käytti internetiä päivittäin ja lisäksi 7 prosenttia käytti sitä vähintään kerran viikossa (mutta ei päivittäin). Näin ollen 87 prosenttia yksilöistä oli säännöllisiä (vähintään viikoittaisia) internetin käyttäjiä. Päivittäisten internetin käyttäjien osuus kaikista internetin käyttäjistä (jotka olivat käyttäneet internetiä edellisen kolmen kuukauden aikana) oli EU:ssa keskimäärin 90 prosenttia.

Toistaiseksi käyttöaste on edelleen kasvussa, ja pian se on lähes 100 prosenttia. On tarpeetonta mainita, että Eurooppa johti älypuhelinten käyttöönottoa, ja ekstrapolointi on keskimäärin noin 83 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. (Aikuis)koulutuksen tulevaisuus on siis ehdottomasti internetissä ja älypuhelimissa (mobiilioppiminen)...

Itseopiskelu kalenteri

Miten löysit meihin?

Miten löysit meihin?