Level-1 Pillar-3 PRE Test

Dear Participant,

You are here for the completion of the Self Evaluation PRE Test Tool; for you to assess and Discover your Skilledness Level and/or the Level which you may target for achieving of the Pillar 3 - Digital Skills. Here are the questions to assess yourself to check if you should aim level 1 or 2.

Depending on your score and our related advice, you are always free to proceed with either Level 1 or Level 2 training for enhancing your related skills.

Results will be made known only to you and the self-Learn project team, who will keep all your name and e-mail address information and results with the utmost confidentiality and never share them with third parties.

Please make sure that you will have answered ALL questions and fill in ALL required fields, otherwise, you can not receive an answer.

Thank you for your participation!

The self-Learn Project Team


1. Ako by sme mali počítač bezpečne vypnúť?

a) Odpojenie PC
b) Výberom možnosti „Vypnúť“ z ponuky Štart
c) V dôsledku nečinnosti sa vypne
d) Stlačením tlačidla vypnutia

2. Čo je zvyčajne potrebné na odomknutie počítača „v pokoji“?

a) Osobné heslo
b) Kód uvedený pri kúpe počítača
c) Poznať značku počítača
d) Počítač nemôže byť „v pokoji“

3. Čo sa bežne používa na prístup na internet doma?

a) Internet nie je prístupný v interiéri
b) Mobilné dáta
c) Musíte sa opýtať zodpovednej spoločnosti
d) Wi-Fi sieť

4. Aká je najrýchlejšia navigačná technológia pre mobilné telefóny?

a) 4G
b) 10G
c) 5G
d) Žiadna z odpovedí nie je správna

5. Ktorá z nasledujúcich možností je sociálna sieť?

a) Mozilla Firefox
b) Facebook
c) Youtube
d) Instagram

6. Ktorý z nasledujúcich trestných činov je trestným činom súvisiacim s počítačom?

a) Krádež duševného vlastníctva
b) Hackovanie účtu
c) Phishing
d) Všetky odpovede sú správne

7. Všetky dostupné aplikácie pre mobilné telefóny sú…

a) Všetko zadarmo
b) Dostupné iba ak zaplatíte
c) Neexistuje spôsob, ako stiahnuť aplikácie pre mobilné telefóny
d) Žiadna z vyššie uvedených odpovedí nie je správna

8. Je možné upraviť veľkosť písma pri chatovaní s mobilným telefónom?

a) Nie je to dostupná možnosť
b) Áno
c) Len na lekársky predpis
d) Len pri prvom použití telefónu

9. Je možné poslať vašu polohu v reálnom čase cez mobilný telefón inej osobe?

a) Len raz za týždeň
b) Áno, vždy, keď máte prístup na internet
c) Bolo to možné len so starými mobilmi
d) Nie, nikdy to nebolo možné pre jeho zložitosť

10. Vzorce sa často používajú v...

a) Outlook
b) Word
c) Excel
d) Canva

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov: (požadovaný)
Email:

How many tires on a typical car? (e.g: 7)

self-Learn Kalendár

Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?