Tulevaisuus self-Learn

Koska on selvästi todettu, että alhainen ammattitaito on EU:n laajuinen huolenaihe ja neuvosto on kehittänyt toimintasuunnitelman sen mukaisesti, self-Learn pätee koko EU:ssa. Myös Unescon tietojen perusteella aikuisten heikkotasoiset taidot vaikuttavat negatiivisesti maailmantalouteen. self-Learn kehitetään kumppanien kielillä tämän 2 vuoden pilottivaiheen aikana; sitten se laajennetaan kattamaan uusia EU:n (ja/tai maailman) kieliä ja myös muita PIAAC-tasoja (tasot 3-4-5) seuraavina vuosina sen perusteella, että itseoppimistyökalu on "laajennettavissa"; lisäämällä muunnettua sisältöä uusilla kielillä ja täydentämällä sisältöä, rinnakkain työkalun "laajennettavan" ominaisuuden kanssa. Koska tämä vaatii suhteellisesti vähemmän rahoitusta, tämä on saavutettavissa pienemmän mittakaavan hankkeilla (jopa kahdenvälisillä) tai millä tahansa muulla ulkopuolisella/omalla rahoituksella, mikäli self-Learn luo suunniteltua/toivottua/odotettua vaikutusta, tuloksena olevaa tietoisuutta ja samalla kiinnittää huomiota. uusien kieliversioiden lisäinvestointeja varten.

Maratonprojektina/ideana, self-Learn; se aikoo jatkaa sisällön kehittämistä ja monipuolistamista, loppukäyttäjiä ja käyttöasteita mitataan sähköisesti ja ennakko- ja jälkiarviointien vertailu mahdollistaa vaikutuksen näkyvyyden loppukäyttäjiin erityisesti lyhyellä aikavälillä. Tavoitteena on, että 70 % käyttäjistä pystyy lyhyen aikavälin toimenpiteenä kehittämään itseään vähän koulutettujen aikuisten testaajien perusteella projektin testausvaiheessa.

Itseopiskelu kalenteri

Miten löysit meihin?

Miten löysit meihin?