Kendi Kendine Öğrenmenin Hedefleri

Kendi Kendine Öğren'in genel hedefi olan "Düşük vasıflı yetişkinlerin üç temel alanda (okuduğunu anlama, aritmetik ve dijital beceriler) mümkün olduğunca pratik/verimli bir şekilde kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak" temeline dayanan özel hedefler:

► Fikrin tamamının optimum, gerçekçi ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak (WP1),

► Düşük vasıflı yetişkinlerin ön/son beceri seviyelerini kendilerinin belirlemelerine ve dolayısıyla öğrenme çabalarında bilinçli olmalarını sağlamak için beceri geliştirme önlemlerine izin verilmesi, ayrıca modelin başarısının bir ölçüm sistemi olarak (ortalama %70), (WP2),

► Bu amaç için rehberlik/mentorluk desteğinin kolaylaştırılması ve gerçekleştirilebilir hale getirilmesi (WP2),

► Farkındalık yaratma, yaygınlaştırma ve geri bildirim toplama (500 düşük vasıflı yetişkin) dahil olmak üzere akranlar arası saha testi faaliyetleri yoluyla istismarın sağlanması (WP3-4),

► Modeli politika yapıcılar ve yetişkin eğitimi sağlayıcıları da dahil olmak üzere en geniş kitleye yaymak, geri bildirim toplamak (2.000 Geri Bildirim; Web portalına 10.000 Ziyaretçi), sürekli ve katlanarak artan etki için modeli oluşturmak (WP3-4-5),

self-Learn Takvimi

Geribildirim - Bizi nasıl buldunuz?

Bizi nasıl buldunuz?