Ciele samoštúdia

Špecifické ciele vychádzajúce zo všeobecného cieľa samoštúdia "Umožniť dospelým s nízkou kvalifikáciou čo najpraktickejšie a najefektívnejšie si zvyšovať kvalifikáciu v troch základných pilieroch: čítanie s porozumením, počítanie a digitálne zručnosti":

► Zabezpečiť optimálnu, realistickú a plynulú realizáciu celej myšlienky (WP1),

► Umožniť dospelým s nízkou kvalifikáciou, aby si sami určili úroveň svojich zručností pred/po ukončení vzdelávania, a následne opatrenia na zvýšenie kvalifikácie na zabezpečenie vedomia v ich vzdelávacom úsilí, aj ako systém merania úspešnosti modelu (v priemere 70%), (WP2),

► Uľahčiť poradenstvo/mentorskú podporu pre tento cieľ a nastaviť ho tak, aby bol realizovateľný (WP2),

► Zabezpečiť využívanie prostredníctvom činností vzájomného testovania v teréne vrátane zvyšovania informovanosti, šírenia informácií a zberu spätnej väzby (500 dospelých s nízkou kvalifikáciou) (WP3-4),

► Rozšírenie modelu medzi najširšie publikum vrátane tvorcov politík a poskytovateľov odbornej prípravy dospelých, zhromažďovanie spätnej väzby (2 000 spätných väzieb; 10 000 návštevníkov webového portálu), vytvorenie modelu pre kontinuálny a exponenciálne rastúci vplyv (WP3-4-5),

self-Learn Kalendár

Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?