Obiectivele autoinstruirii

Obiectivele specifice, bazate pe obiectivul general al programului Self-Learn "Permite adulților cu nivel scăzut de calificare să se perfecționeze în mod cât mai practic/eficient posibil, în trei piloni fundamentali: înțelegere a cititului, abilități de calcul și competențe digitale":

► Asigurarea unei realizări optime, realiste și fără probleme a ideii complete (WP1),

► Să permită adulților cu nivel scăzut de calificare să își determine singuri nivelurile de pre/post calificare și, în consecință, măsurile de perfecționare pentru asigurarea conștientizării eforturilor lor de învățare, de asemenea, ca sistem de măsurare a succesului modelului (medie de 70%), (WP2), (WP2),

► Facilitarea sprijinului de îndrumare/mentorat pentru acest obiectiv și stabilirea acestuia ca fiind realizabil (WP2),

► Asigurarea exploatării prin intermediul activităților de testare pe teren de la egal la egal, inclusiv sensibilizarea, diseminarea, colectarea de feedback (500 de adulți cu calificare redusă), (WP3-4), (WP3-4),

► Răspândirea modelului către o audiență cât mai largă, inclusiv către factorii de decizie politică și furnizorii de formare a adulților, colectarea feedback-ului (2.000 de feedback; 10.000 de vizitatori ai portalului web), stabilirea modelului pentru un impact continuu și în creștere exponențială (WP3-4-5),

Calendar self-Learn

Cum ati aflet de noi?

Cum ati aflet de noi?