Itseopiskelun tavoitteet

Erityistavoitteet, jotka perustuvat self-Learnin yleistavoitteeseen "Mahdollisuus antaa heikosti koulutetuille aikuisille mahdollisuus kouluttautua mahdollisimman käytännöllisesti/tehokkaasti kolmessa peruspilarissa: luetun ymmärtäminen, laskutaito ja digitaaliset taidot":

► Varmistetaan kokonaisidean optimaalinen, realistinen ja sujuva toteuttaminen (WP1),

► Mahdollistetaan heikosti koulutetuille aikuisille mahdollisuus määritellä itse taitotasonsa ennen/jälkeen, ja näin ollen täydennyskoulutustoimenpiteet, joilla varmistetaan tietoisuus heidän oppimispyrkimyksistään, myös mallin onnistumisen mittausjärjestelmänä (keskimäärin 70 %), (WP2),

► Helpotetaan ohjausta/mentorointitukea tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja asetetaan se toteutettavaksi (WP2),

► Varmistetaan mallin hyödyntäminen vertaistestaustoiminnan avulla, mukaan lukien tietoisuuden lisääminen, levittäminen ja palautteen kerääminen (500 vähän koulutettua aikuista), (WP3-4),

► Levitetään mallia laajimmalle yleisölle, mukaan lukien poliittiset päättäjät ja aikuiskoulutuksen tarjoajat, kerätään palautetta (2 000 palautetta; 10 000 kävijää verkkoportaalissa), vakiinnutetaan malli jatkuvan ja eksponentiaalisesti kasvavan vaikutuksen aikaansaamiseksi (WP3-4-5),

Itseopiskelu kalenteri

Miten löysit meihin?

Miten löysit meihin?