Konsept - Neden Mobil Öğrenme?

Gerekçe, kullanılan cihaz (masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya tablet, akıllı telefon, oyun konsolu veya e-kitap okuyucu) veya bağlantı türünden bağımsız olarak AB ülkelerinde internet kullanımının katlanarak artmasına dayanmaktadır. Ayrıca, akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazların modern toplumda yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte, insanların interneti kullanma sıklığı da katlanarak artmıştır.

Başlangıçta bilgi alışverişi için (genellikle çalışma ortamında) bir araç olarak kullanılmasına rağmen, internet üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin yelpazesi hızla gelişmiştir. Örneğin, ticari olarak başarılı uygulama mağazalarının veya yayın hizmetlerinin piyasaya sürülmesinden bu yana sadece on yıldan biraz fazla bir süre geçmiştir ve 2020'nin başlarında bildirildiği üzere AB'deki tüm yetişkinlerin dörtte üçünden fazlası interneti günlük olarak kullanmıştır; 2019'da, AB-27'nin yetişkin nüfusunun yaklaşık %77'si üç ay boyunca günlük olarak internet kullandığını bildirmiştir; aynı rakam 2018'e göre yüzde 3 puan, on yıl öncesine göre ise 31 puan daha yüksektir (2009'da %46). 2021 yılında AB'deki bireylerin beşte dördü (%80) internete günlük olarak erişirken, %7'si de haftada en az bir kez (ancak her gün değil) interneti kullanmıştır. Böylece, bireylerin %87'si düzenli internet kullanıcısı (en az haftada bir) olmuştur. Tüm internet kullanıcıları arasında (son üç ay içinde interneti kullanmış olan) günlük internet kullanıcılarının oranı AB'de ortalama %90'dır.

Şu ana kadar kullanım oranı artmaya devam ediyor ve yakında neredeyse %100'e ulaşacak. Akıllı telefonların benimsenme oranında Avrupa'nın başı çektiğini ve 2025 yılına kadar bu oranın ortalama %83 olacağını söylemeye gerek yok. Dolayısıyla (yetişkin) eğitiminin geleceği kesinlikle internet ve akıllı telefon (mobil öğrenme) kombinasyonunda yatıyor...

self-Learn Takvimi

Geribildirim - Bizi nasıl buldunuz?

Bizi nasıl buldunuz?