Prehľad konceptu self-Learn

Projekt sa priamo zameriava na Európsku agendu zručností, pričom je v súlade so všeobecnými a špecifickými cieľmi výzvy, keďže „Cesty zvyšovania zručností“ sú definované ako nové flexibilné príležitosti pre dospelých s nízkou úrovňou zručností, vedomostí a kompetencií, ktorí v najlepšom prípade ukončili nižšie sekundárne vzdelanie. Celkovo sa self-Learn priamo zameriava na poskytovanie príležitostí na zlepšenie literárnej, matematickej gramotnosti a digitálnych zručností flexibilným spôsobom; vo flexibilný čas, s flexibilným obsahom a flexibilným výberom/používaním mobilných zariadení s operačným systémom Android, na základe existujúcej nízkej úrovne zručností používateľov, ich entuziazmu, ochoty a dychtivosti.

To je založené na skutočnosti, že mobilné zariadenia majú veľký potenciál na rozširovanie prístupu k vzdelávaniu dospelých a môžu podporiť dospelých možnosťou formálneho a neformálneho vzdelávania. Aj keď mobilné vzdelávacie programy sú vo všeobecnosti vhodné na riadenie popisov kurzov, plánov lekcií, skúšok, správ atď., a sú určené na rozvoj zručností; ale nepodporujú potreby ľudí s nízkou kvalifikáciou. Základným prístupom pri self-Learn je preto vytvorenie vhodného vzdelávacieho modelu na hodnotenie a propagáciu používania smartfónov pri vzdelávaní dospelých s nízkou kvalifikáciou/zvyšovaní ich zručností. self-Learn odpovedá na túto potrebu kombináciou dostupných technológií so smartfónmi s operačným systémom Android inovatívnym spôsobomr.

self-Learn Kalendár

Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?