Yleiskatsaus itseopiskelun käsitteeseen

Hanke liittyy suoraan eurooppalaiseen European Skills Agenda -ohjelmaan ja vastaa samalla ehdotuspyynnön yleis- ja erityistavoitteita, joissa "Upskilling Pathways" -täydennyskoulutuspolut on määritelty uusiksi joustaviksi mahdollisuuksiksi aikuisille, joilla on heikot taidot, tiedot ja/tai valmiudet, ja jotka ovat parhaimmillaan suorittaneet alemman keskiasteen koulutuksen. Kaiken kaikkiaan itseopiskelulla pyritään suoraan tukemaan luku- ja kirjoitustaidon, laskutaidon ja digitaalisten taitojen kehitysmahdollisuuksia joustavalla tavalla; joustavassa ajassa, joustavalla sisällöllä ja Android OS -pohjaisten mobiililaitteiden joustavalla valinnalla tai käytöllä.

Tämä perustuu siihen tosiasiaan, että mobiililaitteilla on suuri potentiaali aikuisten oppimismahdollisuuksien laajentamisessa, ja että niiden avulla voidaan tukea aikuisia muodollisissa ja epävirallisissa oppimistilanteissa. Vaikka mobiilioppimisohjelmat soveltuvat yleisesti ottaen hyvin kurssikuvausten, tuntisuunnitelmien, tenttien, viestien jne. hallintaan, ja ne on suunniteltu taitojen kehittämiseen, ne eivät kuitenkaan tue alemmin koulutettujen ihmisten tarpeita. Siksi self-Learn-ohjelman keskeinen lähestymistapa on asianmukaisen koulutusmallin kehittäminen siten, että älypuhelimien avulla voidaan edistää matalan koulutustason aikuis- tai täydennyskoulutusta ja samalla, kun niiden hyödyntämistä voidaan arvioida.

Itseopiskelu kalenteri

Miten löysit meihin?

Miten löysit meihin?