Taso-1 pilari-1 POST-jälkeen testi ja taso-2 pilari-1 PRE-ennakkotesti

Hyvä osallistuja,

Olet täällä suorittamassa 1-tason jälkeen täytettävää itsearviointityökalua sekä 2-tason etukäteen suoritettavaa testiä, jotta voit arvioida omaa osaamistasi ja löytää oman osaamisesi saavutukset ja/tai tason, jota haluat tavoitella of the Pilarin 1 - Luetun Ymmärtäminen - osalta. Seuraavassa on kysymyksiä, joiden avulla voit arvioida omaa osaamistasi ja tarkistaa, oletko jo saavuttanut 1-tason, tai valmis siirtymään 2-tasolle.

Seuraavassa on kysymyksiä, joiden avulla voit arvioida omaa osaamistasi ja tarkastaa, millä tasolla olet, 1-tason jälkeen tai ennen 2-tasolle siirtymistä.

Tulokset ilmoitetaan vain sinulle ja self-Learn-projektiryhmälle, joka säilyttää kaikki nimi- ja sähköpostiosoitetiedot ja tulokset ehdottoman luottamuksellisesti eikä koskaan jaa niitä kolmansille osapuolille.

Varmista, että olet vastannut KAIKKIIN kysymyksiin ja täyttänyt KAIKKI pakolliset kentät, muuten et voi saada vastausta.

Kiitos osallistumisestasi!

self-Learn-hankkeen tiimi


1. Luetun ymmärtäminen tarkoittaa kykyä ymmärtää luettua tekstiä. (1) Se on tarkoituksellinen ja aktiivinen osa lukemista, ja se tapahtuu lukemisen aikana ja sen jälkeen. (2) Ymmärtämällä lukemasi tekstin voi saada siitä tolkkua ja ymmärtää paremmin, mitä kirjoittaja yrittää välittää. (3) Saatat tuntea alkuperäisen sisällön luomisen, sähköisen kaupankäynnin, verkostoitumisen ja tietoturvan. (4)
Mikä yllä olevan tekstin lauseista eroaa merkityksellään?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

2. Paras tapa parantaa luetun ymmärtämisen tasoa on harjoittelu. Tee siis harjoittelusta ainakin satunnaista hauskaa puuhaa eikä jatkuvaa askaretta. Tämä auttaa sinua olemaan vuorovaikutuksessa tekstin kanssa ja omaksumaan toiminnan osaksi jokapäiväistä elämääsi. Kun harjoittelet tätä, vuorovaikutus tekstin kanssa on todellista ja tapahtuu luonnollisesti.
Mitä yllä olevassa artikkelissa ehdotetaan luetun ymmärtämisen parantamiseksi?

a) Tee lukuharjoituksia
b) Lue teksti hyvin
c) Ota tuntumaa tekstiin
d) Lue teksti uudelleen joka viikko

3. K-W-L-strategia on hyödyllinen väline luetun ymmärtämisen opetuksessa. Tekniikka yhdistää oppijoiden aiemmat tiedot, heidän halunsa oppia lisää ja oppimisen johtopäätökset. Strategia toimii luomalla taulukon ja merkitsemällä siihen K (Knowledge eli tieto), W (Want to know eli Halutaan tietää) ja L (learned eli opittu). K-kirjaimen alle oppijat luettelevat kaiken, mitä he tietävät opiskeltavasta aiheesta, hyödyntäen aiempaa tietämystään. Tämä vaihe tulisi tehdä ennen kuin oppijat alkavat lukea. W-kirjaimen alle oppijat luettelevat, mitä he haluavat tietää aiheesta, tee tämäkin vaihe ennen lukemista. L-kirjaimen alla oppijat luettelevat kaiken, mitä he ovat oppineet lukemisen jälkeen.
Mitä kirjain K sisältää yllä olevan tekstin mukaan?

a) Oppijat luettelevat, mitä he haluavat tietää aiheesta
b) Oppilaat luettelevat kaiken, mitä he tietävät opiskeltavasta aiheesta, hyödyntäen aiempaa osaamistaan
c) Oppijat luettelevat kaiken oppimansa sen jälkeen, kun he ovat lopettaneet lukemisen
d) Oppijat palaavat lukemaansa asiaan sen jälkeen, kun he ovat lukeneet sen loppuun

4. Työttömyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö etsii aktiivisesti työtä, mutta ei löydä työtä. (1) Tavaroiden ja palvelujen hintatason noustessa rahan ostovoima pienenee. (2) Työttömyyttä pidetään keskeisenä talouden terveyden mittarina. (3) Yleisimmin käytetty työttömyyden mittari on työttömyysaste. (4)
Mikä seuraavista lauseista rikkoo yllä annetun artikkelin merkityssisällön eheyden?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

5. Liikennesääntöjen tarkoituksena on suojella sinua ja muita tiellä liikkuvia kuljettajia. Liikennesäännöt ovat sekä lakeja että epävirallisia sääntöjä, jotka on mahdollisesti kehitetty ajan myötä helpottamaan liikenteen asianmukaista ja oikea-aikaista sujumista. Jos näitä sääntöjä noudatetaan, 99 prosenttia liikenneonnettomuuksista loppuu. Liikennesääntöjen tärkeys voidaan havaita, jos tunnistamme päivittäin tapahtuvat onnettomuudet. Onnettomuudet johtuvat ylinopeudesta, signaalien rikkomisesta, ohituksista ja tarkkaamattomuudesta matkapuhelimen käytön vuoksi. Siksi meidän pitäisi olla varovaisia matkustaessamme tiellä, olipa kyseessä ajoneuvo tai ei.
Mikä seuraavista ei ole yllä olevan artikkelin mukaan onnettomuuksien syy?

a) Huomion puute
b) Matkapuhelimen käyttö ajon aikana
c) Ylinopeus
d) Navigointilaitteiden käyttö

6. Monissa kulttuureissa on tapana kumartaa kunnioituksen osoituksena. Tämä pätee erityisesti Itä-Aasian maissa, kuten Japanissa, Koreassa ja Kiinassa. Kumarrus on myös tärkeä osa monia uskonnollisia seremonioita eri puolilla maailmaa. Kumarruksen syvyys ja pituus voivat vaihdella tilanteesta ja asianomaisten henkilöiden välisestä suhteesta riippuen.
Missä maissa kumartamista pidetään kunnioituksen merkkinä?

a) Intia ja Pakistan
b) Brasília ja Argentina
c) Japani, Korea, ja Kiina
d) Saksa ja Ranska

7. 1600-luvulla Antonie van Leeuwenhoekista tuli ensimmäinen ihminen, joka havaitsi eläviä mikro-organismeja. Hän teki tämän itse valmistamansa yksinkertaisen mikroskoopin avulla. Van Leeuwenhoek oli hollantilainen kangaskauppias, joka innostui linsseistä ja mikroskoopeista. Hän valmisti niitä yli 500 kappaletta elämänsä aikana ja löysi monia uusia asioita, kuten bakteereja ja verisoluja.
Mitä Antonie van Leeuwenhoek teki 1600-luvulla?

a) Hän löysi bakteerit ja verisolut
b) Hänestä tuli hollantilainen kangaskauppias
c) Hän valmisti elinaikanaan yli 500 mikroskooppia
d) Hän keksi mikroskoopin

8. Monet ihmiset kuuntelevat mielellään musiikkia työskennellessään tai opiskellessaan. Joidenkin tutkimusten mukaan musiikki voi parantaa tuottavuutta ja keskittymistä. On kuitenkin tärkeää valita oikeanlainen musiikki. Sanoituksellinen musiikki voi häiritä, kun taas instrumentaalimusiikki tai luonnon äänet voivat olla hyödyllisempiä.
Miten musiikki voi joidenkin tutkimusten mukaan vaikuttaa tuottavuuteen ja keskittymiseen työskentelyn tai opiskelun aikana?

a) Musiikki voi häiritä ja vähentää tuottavuutta
b) Musiikki voi parantaa tuottavuutta ja keskittymistä
c) Vain luonnon äänet voivat parantaa tuottavuutta ja keskittymistä
d) Sanoituksellinen musiikki on aina hyödyllistä työskentelyn tai opiskelun aikana

9. Iso Valliriutta on laaja vedenalainen ekosysteemi, jossa elää tuhansia eri merieläinlajeja. Se sijaitsee Australian koillisrannikon edustalla ja on yksi maan suosituimmista matkailukohteista. Suurta valliriuttaa uhkaavat kuitenkin ilmastonmuutos, saastuminen ja liikakalastus.
Missä Iso Valliriutta sijaitsee?

a) Kalifornian rannikon edustalla
b) Havaijin rannikolla
c) Australian koillisrannikolla
d) Brasilian rannikon edustalla

10. J.K. Rowling on suositun Harry Potter -kirjasarjan kirjoittaja. Kirjat kertovat tarinan nuoresta velhosta nimeltä Harry Potter ja hänen ystävistään Hermione Grangerista ja Ron Weasleystä, jotka käyvät Tylypahkan noitien ja velhojen koulua. Sarjaa on myyty maailmanlaajuisesti yli 500 miljoonaa kappaletta, ja se on käännetty yli 80 kielelle.
Ketkä ovat Harry Potter -kirjasarjan päähenkilöt?

a) J.K. Rowling, Hermione Granger, ja Ron Weasley
b) Harry Potter, Hermione Granger, ja Ron Weasley
c) Harry Potter, J.K. Rowling, ja Lord Voldemort
d) Harry Potter, Ron Weasley, ja Dumbledore

Send Results to below Coordinates:
Name: (required)
Email:

Kuinka monta rengasta tyypillisessä polkupyörässä on? (esim.: 4)

Itseopiskelu kalenteri

Miten löysit meihin?

Miten löysit meihin?