Manualele electronice self-Learn pentru mentori - ghizi și pentru utilizatori

Provocarea self-Learn constă în a oferi adulților cu un nivel mai scăzut de competențe posibilitatea de a se dezvolta singuri, permițând în același timp mentorilor - ghizi să-i sprijine în cazul în care aceștia nu se descurcă singuri să utilizeze instrumentele de învățare.

Astfel, cel mai semnificativ impact al self-Learn asupra adulților cu calificare scăzută este eliminarea tuturor barierelor, inclusiv a faptului că s-ar putea simți jenați că nu se descurcă singuri, și deschiderea de noi orizonturi pentru auto-dezvoltarea lor. În paralel, persoanele apropiate, care urmăresc să-i îndrume și susțină în eforturile lor de perfecționare, vor avea un instrument și o abordare sistematică. Dacă o fiică sau fiu, de exemplu, este dispus să-și sprijine părinții în eforturile lor de perfecționare, au la dispoziție manualul de îndrumare online self-Learn pentru a atinge acest obiectiv - vezi linkul de mai jos: Manual de Mentori/ Ghizi.

Prin urmare, scopul principal al self-Learn este înlăturarea barierelor practice ale vieții, care îi împiedică pe adulții mai puțin calificați să avanseze în auto-dezvoltarea pe termen scurt și mediu, ceea ce va avea ca rezultat creșterea încrederii în forțele proprii și a capacității de auto-dezvoltare. În plus, perfecţionarea va îmbunătăţi calitatea vieții indivizilor (în paralel cu o mai bună inserţie profesională şi/sau o mai bună ocupare a forţei de muncă), determinând un nivel de trai mai bun pe termen mediu și lung.

Datorită faptul că unii adulți cu calificare scăzută ar putea să se confrunte cu dificultăți în instalarea și utilizarea instrumentului mobil și au nevoie de îndrumare din partea unor persoane apropiate, self-Learn include o secțiune de "formare" dedicată acestui grup de "mentori". Sfaturile/direcțiile cu privire la modul în care să încurajeze adulții mai puțin calificați pentru a se autoperfecționa, și indicațiile privind modul de utilizare a aplicației, sunt documentate în mod sistematic și didactic.

În cele din urmă, îndrumarea adulților slab calificați de către mentorul lor este un fel de soluție de rezervă, în cazul în care adultul mai puțin calificat ezită să înceapă instruitea.

Cel de al doilea manual electronic: Manual de utilizare, vezi linkul de mai jos, vizează utilizarea aplicației de către utilizatorii finali.

Calendar self-Learn

Cum ati aflet de noi?

Cum ați aflat de noi?