Čo je self-Learn?

self-Learn Android OS mobilný nástroj umožňuje dospelým sebaurčenie úrovne gramotnosti/negramotnosti a ponúka im zvyšovanie kvalifikácie na ďalšiu úroveň a poskytuje im potom mechanizmus sebahodnotenia ich vnímania, aby videli výsledk úsilia o zvyšovanie kvalifikácie a paralelne s tým ich s mierou sebarozvoja.

Súbežne so skutočnosťou, že niektorí dospelí s nízkou kvalifikáciou budú mať ťažkosti s inštaláciou mobilného nástroja a jeho spustením a/alebo aj po ňom; poradenstvo/mentoring zo strany rodinných príslušníkov/blízkych príbuzných bude pre túto skupinu používateľov organizované samostatným „usmerňovaním“ a „školením“. Rady/návody, ako jednať s dospelými s nízkou kvalifikáciou a povzbudzovať ich k sebarozvoju, a pokyny, ako používať aplikáciu, budú systematicky a didakticky zdokumentované v tejto časti školenia.

Rozpis sebaurčenia úrovne vedomostí/zručností/kompetencií a výslednej potreby; potom súvisiaci vývoj obsahu bude slúžiť na identifikáciu fázy cieľa. Po kompletizácii vývoja nástroja bude nasledovať fáza testovania prostredníctvom zabudovaných hodnotení vnímania spolu s elektronickou spätnou väzbou a v praxi využitím mechanizmu hybridnej spätnej väzby. Kompletný systém spätnej väzby bude užitočný pri zbere názorov nielen od koncových používateľov; ale aj od poskytovateľov vzdelávania pre dospelých, od zainteresovaných strán, od tvorcov politík a od ostatných, ktorí sa stretli s myšlienkou self-Learn a jej nástrojom.

Všetci návštevníci sú preto vítaní, aby vyjadrili svoje názory prostredníctvom sekcie SPÄTNÁ VÄZBA portálu, ktorá je dostupná aj na mobilnom nástroji.

self-Learn Kalendár

Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?