Mikä on self-Learn

Self-Learn Android OS -mobiilityökalu mahdollistaa aikuisten luku- ja kirjoitustaidon/ lukutaidottomuuden tason itsearvioinnin ja tarjoaa heille valmiuksien lisäämistä siirtyäkseen seuraavalle tasolle, ja lopuksi se tarjoaa heille itsearviointimekanismin, jonka avulla he voivat itsearvioida oman käsityksensä, jotta he näkevät omat saavutuksensa ja samalla myös itsensä kehittämisen tasonsa.

Koska osalla heikosti koulutetuista aikuisista on vaikeuksia asentaa ja käynnistää mobiilityökalu ja jopa jatkaa sen käyttöä pidemmälle, perheenjäsenten tai läheisten sukulaisten tarjoamaa opastusta/mentorointia järjestetään erillisellä ohjauksella" ja " harjoituksella" kyseiselle käyttäjäryhmälle. Neuvoja/ohjeita siitä, miten kohdella ja rohkaista heikosti koulutettuja aikuisia heidän itsensä kehittämisessä, sekä ohjeita sovelluksen käytöstä dokumentoidaan järjestelmällisesti ja didaktisesti tätä koulutuksen osaa kehitettäessä.

Detailing the self-determination of knowledge/skill/competence level and resulting need; then related content development will serve to reflect the identification phase of the objective. Development of the complete tool will be followed by the testing phase via both built-in perception assessments together with e-feedback and in the field using the hybrid feedback mechanism. The complete feedback system will be useful for collecting opinions not only from the end-users; but also from adult education suppliers, stakeholders, policymakers, and the rest of those who will have come across the self-Learn idea and the tool.

Therefore, all visitors are very welcome to reflect their opinions through the FEEDBACKS section of the portal, which is also available on the mobile tool.

Itseopiskelu kalenteri

Miten löysit meihin?

Miten löysit meihin?