Yöntemler Nelerdir?

self-Learn'ün hedef son kullanıcıları düşük vasıflı yetişkinler ve düşük vasıflı yetişkinlerin yakın aile üyeleri/arkadaşları olan mentorlar/rehberlerdir. Kendi kendine öğrenme müfredatının iki seviyesi, üç ayağı ve ayrı bir "Mentörler için Rehberlik Eğitimi" vardır. İki öğrenici grubunun ihtiyaçlarını karşılamak için, her beceri kazandırma kategorisinde iki farklı seviyede öğrenme materyalleri geliştirilmiştir.

Uzaktan eğitimde en önemli konulardan biri bireylerin seviyelerinin ve öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Uzaktan eğitim kendi kendine öğrenme ile birleştiğinde; öz değerlendirmenin önemi açıktır.

self-Learn, müfredatı tasarlarken çeşitli yetişkin eğitimi teorilerini ve kaynaklarını kullanmaktadır. Yeterlilik seviyeleri açısından uluslararası kabul görmüş değerlendirme çalışmaları da incelenmiştir. Sonuç olarak, yeterlilik seviyeleri açısından proje için en uygun standartlar şu şekilde ortaya çıkmıştır PIAAC Programı Uluslararası Yetişkin Yeterlilikleri Değerlendirmesi için, PIAAC okuryazarlık ayrık yeterlilik seviyelerinin tanımı. PIAAC, basit okuma ve sayısal hesaplamalardan karmaşık dijital problem çözmeye kadar geniş bir yelpazede yetişkin becerilerini değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. Bunu yapmak için PIAAC okuryazarlık, aritmetik, dijital problem çözme ve okuryazarlık becerilerinin alt ucunu ölçmek için ayrı bir alan olarak okuma bileşenlerini değerlendirir. Bu seviyeleri kullanırken, kendi kendine öğrenme fikri "Seviye 0" yetişkinleri "Seviye 1 "e ve "Seviye 1" yetişkinleri "Seviye 2 "ye getirmektir.

Buna ek olarak, Robinson ve Good'u (1987) takiben, self-Learn daha spesifik olarak Okuduğunu Anlama Sütunu için literatürde yaygın olarak kullanılan okuduğunu anlama kategorilerini takip etmektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda, self-Learn projesinin temel amacına uygun olarak, Seviye 1 için okuduğunu anlama ve Seviye 2 hedef grupları için yorumlayarak anlama kategorileri seçilmiştir.

Bu noktadan sonra, düşük vasıflı yetişkini doğru seviyeye yönlendirmek için; beceri sonrası testlerle değerlendirilecek olan (sonraki) başarılarını karşılaştırabilmeleri için bir ÖN-beceri seviyesi değerlendirmesi yapılmıştır.

self-Learn Takvimi

Geribildirim - Bizi nasıl buldunuz?

Bizi nasıl buldunuz?