Care sunt metodele self-Learn?

Utilizatorii finali țintă ai proiectului self-Learn sunt adulții cu nu nivel mai scăzut de competențe, precum și mentorii/ghizii persoane apropiate adulților cu competențe reduse. Programul de formare dezvoltarea primelor două niveluri pentru trei competențe cheie în rândul primei categorii de grup țintă, precum și, separat, o "formare" a mentorilor – cea de-a doua categorie.

Una dintre cele mai importante probleme în învățământul la distanță este determinarea nivelului și a nevoilor de învățare ale indivizilor. Atunci când educația la distanță este combinată cu autoînvățarea, importanța autoevaluării este evidentă.

self-Learn utilizează o varietate de teorii și resurse de educație a adulților în conceperea conținutului programului. De asemenea, au fost examinate studiile de evaluare acceptate la nivel internațional în ceea ce privește nivelurile de competență. Ca urmare, cele mai potrivite standarde pentru proiectul nostru în ceea ce privește nivelurile de competență și definiția acestora s-au dovedit a fi cele furnizate de Programul PIAAC PIAAC este conceput pentru a evalua competențele adulților pe o gamă largă de abilități, de la citire simplă și calcule numerice, până la rezolvarea de probleme digitale complexe. Pentru a face acest lucru, PIAAC evaluează competențele de citire și scriere, de calcul, de rezolvare a problemelor digitale, pe diverse niveluri. Ideea proiectului self-Learn este de a aduce adulții de "nivel 0" la "nivelul 1", iar adulții de "nivel 1" la "nivelul 2".

În plus, în privința competențelor de înțelegere a textelor, self-Learn urmărește și abordarea lui Robinson și Good (1987), în conformitate cu obiectivul principal al proiectului self-Learn.

De asemenea, pentru a direcționa persoanele adulte cu un nivel mai redus de calificare către formarea adecvată, au fost realizate: o evaluare a nivelului inițial; o evaluare după parcurgerea programului de formare adecvat nivelului de competențe, astfel încât participanții la program să își poată compara realizările și progresul.

Calendar self-Learn

Cum ati aflet de noi?

Cum ați aflat de noi?