Mitkä ovat menetelmät?

self-Learnin loppukäyttäjäkohderyhmänä ovat heikosti koulutetut aikuiset ja mentorit/oppaat, jotka ovat heikosti koulutettujen aikuisten läheisiä perheenjäseniä/ystäviä. Itseoppimisen opetussuunnitelmassa on kaksi tasoa ja kolme pilaria sekä erillinen "ohjauskoulutus mentoreille". Näiden kahden oppijaryhmän tarpeiden täyttämiseksi oppimateriaalit on kehitetty kahdelle eri tasolle jokaisessa täydennyskoulutusluokassa.

Yksi tärkeimmistä asioista etäopetuksessa on yksilöiden tason ja oppimistarpeiden määrittäminen. Kun etäopetus yhdistetään itseopiskeluun, itsearvioinnin merkitys on selvä.

self-Learn käyttää opetussuunnitelman suunnittelussa erilaisia aikuiskoulutuksen teorioita ja resursseja. Lisäksi tarkasteltiin kansainvälisesti hyväksyttyjä arviointitutkimuksia osaamistasojen osalta. Tuloksena kävi ilmi, että osaamistasojen osalta hankkeen kannalta sopivimmiksi standardeiksi osoittautuivat PIAAC Program Mitkä ovat menetelmät? self-Learnin loppukäyttäjäkohderyhmänä ovat heikosti koulutetut aikuiset ja mentorit/oppaat, jotka ovat heikosti koulutettujen aikuisten läheisiä perheenjäseniä/ystäviä. Itseoppimisen opetussuunnitelmassa on kaksi tasoa ja kolme pilaria sekä erillinen "ohjauskoulutus mentoreille". Näiden kahden oppijaryhmän tarpeiden täyttämiseksi oppimateriaalit on kehitetty kahdelle eri tasolle jokaisessa täydennyskoulutusluokassa. Yksi tärkeimmistä asioista etäopetuksessa on yksilöiden tason ja oppimistarpeiden määrittäminen. Kun etäopetus yhdistetään itseopiskeluun, itsearvioinnin merkitys on selvä. self-Learn käyttää opetussuunnitelman suunnittelussa erilaisia aikuiskoulutuksen teorioita ja resursseja. Lisäksi tarkasteltiin kansainvälisesti hyväksyttyjä arviointitutkimuksia osaamistasojen osalta. Tuloksena kävi ilmi, että osaamistasojen osalta hankkeen kannalta sopivimmiksi standardeiksi osoittautuivat PIAAC Program

Lisäksi Robinsonin ja Goodin (1987) mukaan self-Learn noudattaa kirjallisuudessa yleisesti käytettyjä luetun ymmärtämisen luokkia erityisesti luetun ymmärtämisen sarakkeessa. Tämän lähestymistavan mukaisesti valittiin self-Learn-hankkeen päätavoitteen mukaisesti luetun ymmärtämisen luokat tasolle 1 ja tulkinnanvaraisen ymmärtämisen luokat tasolle 2 kohderyhmille.

Tästä lähtien, jotta heikosti koulutetut aikuiset voitaisiin ohjata oikealle tasolle, suoritettiin PRE-taitotason arviointi, jotta he voisivat verrata (seuraavia) saavutuksiaan, jotka arvioidaan POST-taitotesteillä.

Itseopiskelu kalenteri

Miten löysit meihin?

Miten löysit meihin?