Self-Learn'ün Beceri Geliştirme Aracı

self-Learn projesi temel amacı olan becerilerin geliştirilmesi çerçevesinde üç hedef kitleye hitap etmektedir. Bunlardan ilki, kendilerini "Seviye 1" e getirmeyi hedefleyen "Seviye 0" kullanıcılarıdır. Bu kullanıcıların okuduğunu anlama, sayısal beceriler ve dijital becerileri zayıf veya başlangıç düzeyindedir. Bu kullanıcılar basit, açıkça ortaya konan ve ilgili görevlerin çok karmaşık olmadığı materyallere pek odaklanamazlar.

Kendilerini "Seviye 2" ye yükseltmek isteyen "Seviye 1" kullanıcıları, halihazırda Seviye 1'de olan veya Seviye 1'den biraz daha yüksek beceriye sahip olan kullanıcılardır. Bu seviyede, öğrenciler çeşitli bilgi kaynaklarını zorlukla entegre edebilir ve Seviye 1'e göre biraz daha karmaşık problemleri çözebilirler. Amacımız tüm öğrencileri hedeflerindeki bir sonraki seviyeye taşımaktır; ki her seviye katılımcıların kendi becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Bu öğrenenlere destek olacak rehberler/mentorlar ise üçüncü hedef kitlemizdir. Bu grup, beceri geliştirmeyi hedefleyen ve programa Seviye 1 ve Seviye 2'de katılan öğrenenlere yakın çevrelerden, akrabalardan veya aynı evde yaşayan kişilerden oluşur ve onlara çalışmalarında yardımcı olacak bir Kılavuz Kitap ile donatılmıştır.

self-Learn projesi her öğrenci grubu için kapsamlı bir müfredat ve eğitim programı hazırlamıştır.


Devam etmek için hedeflediğiniz SEVİYEYİ seçin:

   
 

self-Learn Takvimi

Geribildirim - Bizi nasıl buldunuz?

Bizi nasıl buldunuz?