Instrumentul de Perfecționare Pentru self-Learn

Proiectul self-Learn vizează, în mod special, îmbunătățirea competențelor următoarelor 2 categorii de grupuri țintă:

1. persoane care doresc să-și dezvolte abilitățile de: comunicare-înțelegerea conținutului textelor; numerație-calcul matematic și raționament logico-matematic; abilități digitale;

În această categorie pot fi:

- utilizatori de “Nivel 0”, care își propun să ajungă la “Nivelul 1”, ce presupune: înțelegerea textului citit, efectuarea de calcule simple și competențele digitale simple;

- utilizatori de “Nivel 1” care sunt doresc sa ajungă la “Nivelul 2”: înțelegerea informațiilor din diverse surse scrise, rezolvarea de probleme matematice simple, competențe digitale mai ridicate decât cele de nivel simplu. Scopul nostru este de a-i ajuta pe toți cei care doresc să progreseze, să trecă la un nivel superior celui la care se află.

2. ghizi/ mentori ai primei categorii:

Acest grup este format din persoane apropiate: vecini, prieteni, rude ale celor care doresc să își perfecționeze competențele. Pentru ghizi/ mentori a fost dezvoltat un Manual, menit să îi sprijine în efortul lor de îndrumare a cursanților.

Proiectul self-Learn a pregătit un program de formare cuprinzătoar, adaptat fiecărui grup de cursanți.


Alegeți NIVELUL vizat pentru a continua:

   
 

Calendar self-Learn

Cum ati aflet de noi?

Cum ați aflat de noi?