Level-1 Pillar-3 POST & Level-2 Pillar-3 PRE Test

Dear Participant,

You are here for the completion of the Self Evaluation PRE Test Tool; for you to assess and Discover your Skilledness Level and/or the Level which you may target for achieving of the Pillar 3 - Digital Skills. Here are the questions to assess yourself to check if you should aim level 1 or 2.

Depending on your score and our related advice, you are always free to proceed with either Level 1 or Level 2 training for enhancing your related skills.

Results will be made known only to you and the self-Learn project team, who will keep all your name and e-mail address information and results with the utmost confidentiality and never share them with third parties.

Please make sure that you will have answered ALL questions and fill in ALL required fields, otherwise, you can not receive an answer.

Thank you for your participation!

The self-Learn Project Team


1. Bezpečné heslá musia obsahovať…

a) Všetky heslá sú rovnako bezpečné
b) Musí obsahovať písmená a čísla a musí byť kratšie ako 8 znakov
c) Musí obsahovať iba špeciálne znaky a žiadne čísla
d) Žiadny z vyššie uvedených

2. Všetky Wi-Fi sú bezplatné.

a) Len tie na súkromných pozemkoch
b) Len vo verejných priestoroch s bezplatným Wi-Fi pripojením na internet
c) Len tie vo formačných centrách, ktoré súvisia s technikami
d) Nikdy nemôžete mať voľný prístup

3. Je možné upravovať fotografie nasnímané mobilným telefónom?

a) Áno, je to bezplatná mechanika, ktorú majú všetky moderné mobilné telefóny
b) Za túto službu musíte zaplatiť
c) Túto možnosť majú len niektoré značky
d) Nie, to nie je možné

4. Koľko upozornení Google môžete súčasne naprogramovať vo svojom mobilnom telefóne?

a) Dvaja za týždeň
b) Neexistujú žiadne limity
c) Každý deň raz
d) Desať za mesiac

5. Ak stratíte svoj mobilný telefón, nemali by ste...

a) Vyhľadajte ho pomocou iného pripojeného zariadenia
b) Zablokujte ho na diaľku
c) Počkajte 24 hodín, kým niečo urobíte
d) Vzdialene odstráňte všetky dôležité údaje zo svojho zariadenia

6. Prečo je vhodné vymazať nepoužívané aplikácie z mobilu?

a) Pretože zaberajú príliš veľa miesta
b) Pretože niektoré z nich môžu míňať veľa batérie
c) Môžu totiž zbytočne spomaliť výťažnosť zariadenia
d) Všetky vyššie uvedené odpovede sú správne

7. Google maps je možné použiť na...

a) Prijímať dopravné upozornenia
b) Zdieľajte polohu
c) Vypočítajte čas cesty z jedného miesta na druhé
d) Všetky vyššie uvedené odpovede sú správne

8. Ktorá z nasledujúcich možností nie je softvér na videohovory?

a) Microsoft Outlook
b) Skype
c) Discord
d) Zoom

9. Čo je prehliadač?

a) Sieť sociálnych interakcií a osobných vzťahov
b) Ide o službu, ktorá umožňuje výmenu správ prostredníctvom elektronických komunikačných systémov
c) Softvér, ktorý umožňuje vizualizáciu obsahu prezentovaného na webovej stránke
d) Je to bezplatný a otvorený systém riadenia vzdelávania

10. e-Health (e-Zdravie) je…

a) Termín používaný na definovanie súboru informačných a komunikačných technológií (IKT), ktoré sa ako nástroje používajú len na vzdelávacie účely v Európe
b) Pojem používaný na definovanie súboru informačných a komunikačných technológií (IKT), ktoré sa ako nástroje používajú v prostredí zdravotnej starostlivosti
c) Program, ktorý poskytuje prístup k bezplatným online konzultáciám
d) Ide o digitálny nástroj, ktorý spravujú iba špecializované zdravotné strediská

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov: (požadovaný)
Email:

How many eyes does a typical person have (e.g: 4)?

self-Learn Kalendár

Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?