Level-2 Pillar-1 POST Test

Dear Participant,

You are here for the completion of the Self Evaluation POST Test Tool; for you to assess and Discover your Skilledness Level and/or the Level which you may have achieved of the Pillar 1 - Reading Comprehension. Here are the questions to assess yourself to check if you are already at the Level 2.

Depending on your score and our related advice, you are always free to repeat Level 2 training for further enhancing your related skills.

Results will be made known only to you and the self-Learn project team, who will keep all your name and e-mail address information and results with the utmost confidentiality and never share them with third parties.

Please make sure that you will have answered ALL questions and fill in ALL required fields, otherwise, you can not receive an answer.

Thank you for your participation!

The self-Learn Project Team


1. Uçuş operasyonlarında sürekli karıştırılan iki kavram vardır: Emniyet ve Güvenlik. Uçuş emniyeti, uçuşun bir noktadan başka bir noktaya herhangi bir kaza veya riskli olayla karşılaşılmadan, can ve mal kaybı yaşanmadan gerçekleştirilmesidir. Uçuş güvenliği ise uçuşun fiziksel, siber ve her türlü tehditten korunacak şekilde, kargoya ve yolculara zarar vermeden gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. Uçuş emniyeti, personele, prosedürlere ve ekipmana, özellikle de hava operatörlerine ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarına bağlıdır. Güvenlik ise kolluk kuvvetleri ve havaalanları gibi kuruluşlar tarafından yürütülmektedir.
Seçeneklerden hangisi uçuş emniyetini ifade eder?

a) Uçuşun fiziksel, siber ve her türlü tehditten korunacak şekilde gerçekleştirilmesini ifade eder
b) Bir noktadan başka bir noktaya uçuşun can ve mal kaybı olmadan gerçekleşmesini ifade eder
c) Kolluk kuvvetleri ve havalimanları gibi kuruluşların ele aldığı koşulları ifade eder
d) Güvenliği tehlikeye sokan terör eylemlerinin önlenmesi anlamına gelir

2. Hangi adım İSOTEG yöntemine dahil değildir?

a) İnceleme
b) Sogulama
c) Okuma
d) Rahatlamak

3. İSODEG yöntemindeki hangi adım okuduklarınızı özetlemeyi ve her bölümden sonra önemli noktaları not almayı içerir?

a) İnceleme
b) Sorgulama
c) Tekrar etme
d) Okuma

4. Sosyal medya nispeten güncel bir yenilik olduğundan, olumlu ya da olumsuz uzun vadeli etkilerini tespit etmek için yeterli araştırma mevcut değildir. Ancak birçok çalışma, aşırı sosyal medya kullanımının depresyon, anksiyete, yalnızlık ve kendine zarar verme olasılığını artırabileceğini öne sürmektedir.
Yukarıdaki paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyal medyanın faydaları
b) Bugün sosyal medyada yaşanan gelişmeler
c) Sosyal medyanın etkileri
d) Sosyal Medya teknolojileri

5. Giderek daha mobil, çok kültürlü ve dijital hale gelen, değişen bir topluma uyum sağlamak için bugün herkesin dinamik olarak gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklerle daha iyi donatılması gerekiyor.
Yukarıdaki paragrafın ana fikri nedir?

a) Sosyal koşullardaki gelişmeler sürekli olarak artış eğilimindedir
b) Dinamik bir toplumda insanların güveni önemli bir değere sahiptir
c) Toplumumuz ilerledikçe hareketliliğin, kültürel çeşitliliğin ve dijitalleşmenin arttığına tanık oluyoruz
d) Bireylerin sürekli değişen topluma uyum sağlayabilmeleri için gerekli becerileri kazanmaları önemlidir

6. COVID-19 salgını, herkes için yokluk fırsatlarını teşvik etme ve yavaş bir iyileşme sağlama konusunda eğitimin önemini vurguladı.
Yukarıda metnin akışını bozan iki kelime var, bu kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

a) Yokluk-yavaş
b) Salgını - iyileşme
c) Önemini-eğitimin
d) Sağlama - vurguladı

7. Gelir dağılımındaki ……… nedeniyle, insanların yalnızca küçük bir kısmı, --------- daha fazlasını tüketme fırsatına sahiptir. Buna karşılık pek çok kişi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor.
Yukarıdaki paragrafı mantıksal olarak tamamlamak için sırasıyla en uygun kelimeler nelerdir?

a) Oran - gereksiz
b) Düzenlemek - tanımak.
c) Eşitsizlik - gerekenden
d) Hatta- tüketimden

8. En temel tanımıyla enflasyon, günlük hayatta yaygın olarak kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki genel artışı ifade etmektedir. Bu konseptte ifade edilen fiyat artışı süreklidir ve hissedilebilir. Bu nedenle hayattaki mutluluğumuzu gözlemlemeliyiz. Fiyatlarda bir defaya mahsus artışlar enflasyon oranında bir değişiklik olduğunu göstermez.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi paragrafın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?

a) En temel tanımıyla enflasyon, günlük hayatta yaygın olarak kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki genel artışı ifade etmektedir
b) Bu nedenle hayattaki mutluluğumuzu gözlemlemeliyiz
c) Bu konseptte ifade edilen fiyat artışı süreklidir ve hissedilebilir
d) Fiyatlarda bir defaya mahsus artışlar enflasyon oranında bir değişiklik olduğunu göstermez

9. e-Posta yazma kuralları:
1. Yazma nedeninizi belirtin; konuya girin.
2. Kısa ve öz olun; yalnızca gerekli ayrıntıları belirtin.
3. e-Postanıza varsa eklerinizi ekleyin
4. İlk paragrafta kendinizi tanıtın (gerekiyorsa)
5. Kısa ama açıklayıcı bir konu belirleyin.
e-posta yazma kurallarının sırası yukarıda yanlış verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğru seçenektir?

a) 5-4-2-3-1
b) 1-2-3-4-5
c) 5-4-1-2-3
d) 3-4-2-1-5

10. İnternetten alışveriş yaparken bazı koşullara dikkat etmeliyiz. Örneğin az bilinen alışveriş sitelerinden ziyade herkesin sıklıkla kullandığı, bilinen sitelerden alışveriş yapmalıyız. Ayrıca mesafeli alışveriş yaptığımız sitenin adres satırında "https" yazmasına dikkat etmeliyiz. Son olarak kredi kartı ödemeleri yaparken telefonunuza şifre girilmesini gerektiren uygulamaları kullanmalıyız.
Verilen paragrafa dayanarak hangi seçeneğin geçerli bir çıkarım olmadığını belirleyebilir misiniz?

a) Çevrimiçi alışveriş yaptığımızda web sitesinin adres satırına dikkat etmek önemlidir
b) Yerleşik ve güvenilir web sitelerini kullanmaya öncelik vermeniz önerilir
c) Aldığımız ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat etmemiz önemlidir
d) Kredi kartı ödemeleri yaparken telefona şifre girilmesini gerektiren uygulamaların kullanılması tavsiye edilir

Sonuçlarımı aşağıdaki koordinatlara gönderin:
İsim: (gereklidir)
e-Posta:

How many legs on a typical dog? (e.g: 5)

self-Learn Takvimi

Geribildirim - Bizi nasıl buldunuz?

Bizi nasıl buldunuz?